Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно“
D
адрес:
тел.:
e-mail:
web:
Астрономическата обсерватория в Димитровград разполага с един наблюдателен павилион, в който са разположени два огледални телескопа 50/2250 Meniscas тип Касегрен. В обсерваторията има два учебни кабинета, където се провеждат занятията на кръжочниците и библиотека с над 3000 тома . Всяка сряда при ясно време се провеждат наблюдения за кръжочници граждани. Звездната зала на планетариума разполага с 45 седящи места. В нея е бил разположен първият планетариум в страната, изработен от арх. Милко Миланов през 1962 година. По-късно през 1972 г. той е заменен с малък Цайс - планетариум, който е в употреба и до днес. Лекциите в звездната зала са обогатени и с проектиране на дигитални изображения и видео филми.

      Фотографии: НАОП „Джордано Бруно“ - Димитровград