Български астрономически уебсайтове
Чужди астрономически уебсайтове
Международна олимпиада по астрономия
Европейска южна обсерватория
Европейска асоцияция за астрономическо обр.
Европейска програма Catch a Star
Европейска програма Venus Transit 2004