Пазарджик
Астроклуб „Сириус“ - Пазарджик
D
адрес: 4400 Пазарджик
тел.:
e-mail:
web: