Сливен
Народна астрономическа обсерватория - Сливен
D
адрес: 8800 Сливен, пк 7
тел.: (044) 625383
e-mail: ao_sliven[at]abv.bg
web: http://astro2009sliven.hit.bg/
Астрономически клуб „Проксима“ - Сливен
D
адрес: 8800 Сливен
тел.:
e-mail: proxima_sliven[at]abv.bg
web: